Колко активни трябва да са децата в спорта?

Колко активни трябва да са децата в спорта?

Това е отделна тема на основната ни статия Спорт за Деца – Всичко което трябва да знаем ! . Всяка тема има отделна блог статия заради по-големите си размери и е предназначена за тези които искат до получат още по-подробна информация за това как спортът влияе върху най-малките практикуващи. Методите които са описани тук се използват от нашите треньори, работещи с детската ни група в академия BJJ Varna.

Спорт за деца на 4 години

1.Какви са признаците на претренирване?

Предотвратяването на това състояние е трудно, защото симптомите при всеки са строго индивидуални и няма ясно изразени признаци. Всеобщо призната е, че веднъж претренирали, единственото решение на проблема е дълга почивка. Симптомите могат да включват сънливост, загуба на апетит, по-чести случаи на инфекции, нередовно спане и депресия. Атлет страдащ от претренирване няма да показва същите резултати като обикновено, може да не иска да се състезава и в краен случай да се откаже от спорта.

Други симптоми могат да бъдат:

 • Раздразнение и умора

 • Физически оплаквания и проблеми с храненето

 • Загуба на самочувствие

 • Смяна на настроението и самокритика

Децата които страдат от претренирване, чувстват постоянно изтощение и съответно тяхното представяне на тренировки или състезание е значително намалено. Да се чувстваш уморен след тренировка е нормално, но ако детето е постоянно така то означава, че може да е претренирало. Експертите твърдят, че почивката след тренировка е задължителен компонент в тренировъчната програма.

Претренирването не е често срещано явление при децата. Обикновено, едно дете няма да се насили толкова до степен на претоварване, но треньор или родител могат да го накарат. Не е задължително да се тренира професионално за да се стигне до това състояние. Тренировки които са дълги, чести, твърде натоварващи могат да накарат атлети от всяка възраст и възможности да достигнат до това състояние на физическо и психическо изтощение. Когато децата са под натиска на желанието на треньор или родител да побеждават и да се представят винаги на високо ниво, то тогава следват много негативни ефекти неподходящи за едно развиващо се дете.

Спорт за деца на 4 години

2.Колко често трябва да тренират децата?

Децата имат нужда главно от 30 минути интензивна физическа дейност на ден. Като всяка сесия трябва да има компонент с кардио упражнения които да увеличат пулса над нивото на покой. Когато става въпрос за сърдечно съдови заболявания си представяме, че това са болести на възрастните, но напоследък все повече се забелязва, че дори и в артериите на деца на възраст от три години могат да бъдат намерени мастни насищания. От 5 до 10 процента от децата страдат от високо кръвно. Аеробните упражнения значително помагат на сърцето и намаляват шанса от такъв тип заболявания.

Доктор Майкъл Портман споделя, че малките не трябва да тренират твърде усърдно. Дейности като катерене, висене от лостове, бягане, подскачане са достатъчни да поддържат здравето, ако се вършат всеки ден. Родители и треньори могат да забележат дали едно дете е физически в кондиция наблюдавайки го в игра. Ако се изморява много лесно и не е енергично то следва, че има нужда от повече тренировки.

Статистиката показва, че малчуганите са от 3 до 4 пъти по неактивни в сравнение от преди 40 години. В България 30% от децата се считат с наднормено тегло.  Проучването показва още, че само 22% от момчетата и 14% от момичетата у нас практикуват ежедневно умерена или интензивна физическа активност в продължение на поне 1 час.  Половината от момичетата прекарват средно 5-6 часа след училище в седнало или легнало положение, без да извършват физическа активност. При момчетата този дял заема 36%, сочи още проучването.  Масова практика в училищата у нас е, учениците от първи до четвърти клас да не си взимат дори и тези часове по физическо, които се водят от класния ръководител. Често те се използват, за да се навакса пропуснатото по други учебни предмети. Това поставя под необходимост часовете по физическо да се водят от специалист.  Масово децата в началния курс не знаят и не са ги учили в училище на основни физически упражнения – като кълбо напред и назад, мост, скок и т.н. Това е изключително важно за правилната стойка и походка на децата и недопускането на гръбначни изкривявания, но това не се разбира от учителите в началното образование.

Спорт за деца на 4 години

3.Как можем да оценим часовете по физическо възпитание в училище?

През последните години физическата култура и спорта се утвърди като една от сферите с най-ниска управленска ангажираност и обществена небрежност. Липсва анализът на актуалното състояние на физическото възпитание и спорта по видове училища, наличие и ползване на материална база, информация за професионалните качества и специалности на учителите, преподаващи в различните степени /начална, основна, гимназиална/, ефективност на часовете за ЗИП и СИП физкултура и спорт, организационна структура и активност на ученическите спортни клубове и др.

От преки наблюдения в училищните дворове, спортни площадки и околните пространства могат да се изведат на преден план няколко основни проблема.

 • Часовете по физическото възпитание и спорт в училище се провеждат неефективно

  Приемат се като „свободни“ часове, в които учениците имат свободата да правят каквото пожелаят,включително и да посещават кафенета и градинки около училището. Причината е както в занижения контрол към учителите, така и в нежеланието на учениците за активно участие в часовете при липсващи елементарни хигиенни условия – съблекални без умивалници и бани. Липсват спортни уреди и пособия, а в някои училища липсват дори физкултурни салони. Обичайна е гледката в училищните дворове деца без спортни екипи да се самоорганизират в различни игрички, наблюдавани безучастно от началните учителки. Това е сериозен проблем, защото именно в тази възраст се придобиват уменията и се изграждат основите на техниката на спортните игри, формират се качества за екипност и дисциплина и др.

 • Неефективна е системата за оценяване

  Учителите масово поставят оценките в зависимост от симпатии и антипатии – пишат се ниски оценки поради лоша дисциплина и отсъствия от часовете. Липсва индивидуалното поощрение за спортните изяви на учениците /спортни стипендии/. Наред с това оценяването по предмета „Физическа култура и спорт” не позволява съизмеримост на постиженията на учениците от един випуск в различните училища (изводи за качеството на преподаването в съответното училище, както и за качеството на работата на отделния учител). Не се съпоставят резултатите на учениците от различни випуски (изводи за тенденциите в развитието на физическата подготовка на учениците в национален мащаб). Липсва адекватна статистика за отсъстващи ученици от часове по физкултура и спорт, липсва и анализ на причините за неактивно участие в спортните инициативи на училищно и общинско ниво.

 • В България се наблюдава тревожно висок процент на заболяванията в ученическа възраст

  част от причините са именно неефективните занимания в училище. Недостатъчен авторитет имат учителите по физкултураОбществено-икономическите промени доведоха до значително понижаване на икономическия и общия социален статус на учителите. Докато колегите им компенсират ниските заплати с частни уроци, учителите по физкултура припечелват чрез търговия по базари, охрана на обекти и др. Учителите не просто не получават адекватно възнаграждение за своя труд, но и отсъства система за стимулиране при успешно представяне на училищните отбори.

 • Квалификацията на учителя по физкултура не е в приоритетите и на МОН

  Те не бяха включени в компютърните курсове. Това до голяма степен рефлектира в загуба на самочувствие и мотивация за професионално усъвършенстване и изява. В същото време с промени в подзаконовата уредба се предоставиха възможности на учители с други специалности да допълват годишните си нормативи с т.н. ”трети час по физкултура”. До настоящия момент липсва анализ на ефективността на този трети час и има ли полза от провеждането му при това условие – задължителен час в извънучебната програма!

 • Не е оптимизирана училищна мрежа

  Съществуват голям брой паралелки по 18-20 ученика. При нежелание на половината ученици да участват активно в час, не може да се постигне ефективност в спортните игри, които са основното ядро в програмите за обучение. Неефективна и неадекватна на съвремието е рамката на седмичната програма, в която заниманието по физкултура и спорт е два-три пъти по 40-45 мин. Необходимо е да се търсят възможности за изнасяне на часовете от седмичната програма и провеждане /двучасови занимания/ в добре поддържана общинска спортна база. Разходите за модернизиране на спортните обекти и максимално използване на възможностите им ще бъдат сравнително по-малко, отколкото да се правят инвестиции в малки училищни салони с ограничен достъп за ползване. От друга страна, в много училища се правят фитнес центрове като вид компенсация за лошата материална база. Но каква е нагласата на децата към този вид занимания и дали задоволява емоционалния глад, характерен за детската възраст? А кой обучи педагогическите кадри да водят занимания във фитнес залите?

 • Управлението на училищата изостава от съвременните реалности и динамиката на живота

  Решенията за спортни празници и екскурзии се вземат на ниво директор и Педагогически съвет и е твърде отдалечено от интересите на онези, които ще участват – учениците , и от онези, които пряко ги интерисува – родителите. Как родителите да станат свидетели на спортните изяви на децата си, да ги насърчават и подкрепят, след като училищното ръководство е взело решение учебен ден Х да бъде спортен празник на училището, а този ден е работен за родителя! Практически отсъства възможността за родителско участие и контрол върху управленските решения на училищното ръководство относно спорните мероприятия и дейности. Учениците често възприемат училищните спортни мероприятия като нещо, което се прави, за да не се учи в този ден. Този подход при организацията на спортните празници не дава възможност за провеждане на районни спортни инициативи, в които учениците да демонстрират спорно майсторство и да представят училището си пред родителската публика. В повечето случаи районните и общинските ученически игри се провеждат в учебно /работно време/ пред рехава публика, състояща се от избягали от часовете съученици.

 • Системата на финансиране не стимулира физическото възпитание и спорт в училище

  Действащата система е относително централизирана и покрива само учителските заплати за проведените часове. Липсва гъвкаво управление и индивидуален подход спрямо нуждите и възможностите на всеки ученик. Не се поощрява инициативността и предоставянето на възможности за допълнителни спортни занимания чрез партньорства с неправителствени организации. Не са предвидени и механизми за привличане на фирми чрез публично-частни партньорства.

Спорт за деца на 4 години

4.Не е ли твърде стресиращо за едно дете да се състезава?

Състезанията могат да бъдат много стресиращи ако дете вярва,че самооценката му се гради на това колко добре се представя. Когато любовта и одобрението които са най-важни за едно дете, бъдат пряко свързани с това да се печелят медали, то тогава става дума за голямо натоварване на психиката. Страхът от провал и притеснението от това как ще се представи, действат на детето изключително стресиращо и напрегнато.

Това натоварване може да се изпитва както по време на състезанието така и преди и след него. 62 процента от децата казват, че се притесняват да не направят грешка и да играят слабо по време на турнир. 23 процента споделят, че тези усещания ги карат да се откажат от спорта. Индивидуалните спортове могат да бъдат даже още по стресиращи. Като този стрес може да бъде значително увеличен от родители които притискат децата да побеждават.

Спортният психолог Рейнър Мартенс прави сравнение на състезателния стрес с ваксините против вируси. Голяма доза на веднъж може да разболее детето, но малка доза позволява да се изгради имунитет и начин на справяне с вируса.  Правилно подбрани състезания с реални цели и очаквания позволява на децата да изпитат радост от спортуването и да се забавляват независимо от резултатите.

Спорт за деца на 4 години

5.Какви са признаците на състезателен стрес?

Някой деца са по-предразположени от други към безпокойство и стрес. Децата които страдат от хроничен стрес виждат света много по-опасен и плашещ от останалите. Състезанията могат да бъдат източник на този стрес и да повлияят още по-отрицателно на  самочувствието и самооценката им. Родителите и треньорите трябва да следят за знаците които показват, че детето може да е по-предразположено към стрес от останалите и не може да се справи добре с напрежението. Тези „знаци“ могат да варират от пеперуди в стомаха до силен страх и паника, липса на концентрация, тревожност, твърде висок пулс, болки в стомаха, неспокойствие и други.

Стресът причинява и силно схващане на мускулите. Продължително схващане води до болки, скованост и умора. Тези деца ще се изморяват по-бързо, ще им е по-трудно да взимат решения и ще изпитват трудност да се концентрират. Други чести симптоми на стрес са:

 • Проблеми със съня, твърде ранно събуждане и като цяло развален режим на спане

 • Лоши сънища и кошмари

 • Промяна в редовното хранене, като липса на апетит

 • Рязка смяна на настроенията към раздразнителност и агресия

 • Безпокойство и тревожност

 • Хипохондрия – детето може да се оплаква от физически проблеми в деня на състезанието

 • Често уриниране или диария

За да предотвратим натрупването на този стрес, трябва да разберем как се чувстват децата преди състезанието. Трябва да се следят горе посочените признаци и да се комуникира с децата. Родителите и треньорите трябва да подкрепят положително всеки път когато детето участва в турнир което ще предотврати натрупването на стрес породен от състезаването.

Спорт за деца на 4 години

С това приключваме темата „Колко активни трябва да са децата в спорта?“. За да се върнете обратно към главната тема „Спорт за деца – Всичко което трябва да знаем“ натиснете тук !

Ако сте съгласни с философията ни как спортът трябва да влияе на малките и искате детето ви да се развива в среда като тази, може да го запишете в академията ни по Бразилско Джу Джицу във Варна ( BJJ Varna ).  Имаме класове както за малчугани така и за възрастни. Посетете нашата Фейсбук страница, пишете ни или ни посетете на място. Запишете се и тренирайте първата ви седмица безплатно, отнема само секунди !

Запишете се !
Спорт за деца
By | 2018-03-04T05:56:44+00:00 февруари 15th, 2018|Спорт за деца|